Mobiili

Palvelut


  • Teiden rakennus- ja kunnostustyöt
  • Talojen pohjatyöt
  • Eri maa-ainesten kuljetukset (mullat/hiekat/sepelit/kalliomurskat)
  • Auraustyöt kuorma-autolla, hiekotus- ja lanaustyöt (talvisin)
  • Tulevaisuudessa pihasuunnittelut (myös toteutukset), sekä opastusta ja neuvontaa pihatöihin
  • Pyöräkuormaajatyöt
  • Tien perus parannustyöt
  • Tulevaisuudessa myös kaivinkonetöitä